• Service

Serviceavtal

På Sicodan maskiner ApS har vi utvecklat vårt servicekoncept så att det finns ett serviceprogram som täcker hela vårt produktsortiment. Det enskilda serviceavtalet är anpassat till våra leverantörers specifikationer och vår egen expertis. Våra serviceavtal är indelade i olika nivåer, så att kunden kan välja den lösning som bäst passar deras produktion och utrustning. Alla servicetyper dokumenteras, oavsett vilken nivå som har valts och kan byggas ut i enlighet med specifika kundkrav. Vi har kunder som kräver ett minimum och vi har kunder som kräver dokumentation på högsta nivå, som t.ex. GMP-tjänster. Om det behövs kalibrering och dokumentation för användning av ackrediterad utrustning, går det också bra. Vårt servicekoncept är utformat så att det kan användas antingen på fristående maskiner eller kompletta produktionsceller. Vårt servicekoncept är framtaget enligt principen fixa det innan det går sönder. 

Produktionsceller 

Grundservice


 • Säkerhetskontroll 
 • Teknisk rapport 
 • Teknisk översyn 
 • Bedömning av utrustningens skick  

Standardservice 


 • Service grund 
 • Utbyte av grundläggande slitdelar 
 • Bilddokumentation 
 • Detaljerad rapport 

Premiumservice


 • Standardservice 
 • Reparationer enligt rapport 
 • Support 24/7/365 

Fristående maskiner

Alternativ 1 


Fysiska kontroller, med fokus på:

 • Programversion  
 • Läckage
 • Filter
 • Funktionstest
 • Säkerhet
 • Nivellering 

Alternativ 2


Processkontroll med fokus på: 

 • Optimering av cykeltid 
 • Paus/Väntetid  
 • Strömförbrukning 
 • Effektivitet 

Alternativ 3


Maskinspecifik stresstest: 

 • Parallellitet 
 • Analys av framtida underhåll 
 • Kyl- och värmekomponenter 
 • Tryckluftsförbrukning och -spill 

Calibration


Kalibrering med fokus på: 

 • Temperaturer 
 • Termoelement 
 • Hydrauliskt tryck 
 • Lastceller

Frågor till tjänst?

Basis, Standard ellers premium servicekoncept? Vi anpassar dina behov, kontakta oss i dag. 

Sicodan ApS

 Address:
Baldershøj 36A 
2635 Ishøj Denmark

 Phone: +45 49 19 05 85

 Email: sicodan@sicodan.com

CVR: 38984691


Copyright © 2019 Sicodan ApS